3dsro.cz - deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Společnost byla založena v r. 1990.

Specializujeme se na odborné provádění prací v oblastech Deratizace, Dezinsekce a Dezinfekce. Stěžejní činností jsou pravidelné návštěvy a monitorování provozů našich zákazníků. Zde se jedná především o potravinářské a zemědělské provozy, kde sledujeme a zajišťujeme systémy HACCP - nedílná součást technologických postupů a ve finále i kvality výrobků našeho zákazníka (ISO, audity, hygienické a veterinární dozory).

Ve společnosti jsou zaměstnanci pouze s platným Osvědčením pro provádění DDD činností. Každý z úkonů DDD je prováděn v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Zákon č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh, nám též není cizí a bezpodmínečně se jím řídíme.