3dsro.cz - deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Ochranná deratizace

Ochranná deratizace spočívá v preventivním opatření, směřujícím k předcházení výskytu hlodavců - běžné technologické postupy při úklidu, údržba a ošetřování výrobních procesů a techniky.


Speciální ochranná deratizace

Speciální ochranná deratizace je souhrn činností, které již zabezpečuje odborník z deratizační firmy. Praxe, technika a patřičná odbornost je zde základem úspěchu v řešení problematiky.

Mezi nejčastější škůdce patří myš domácí, potkan, krysa. Škody, které hlodavci způsobují - šíření původců chorob, choroboplodných zárodků, spotřeba a znečištění skladovaných potravin trusem a močí, ohlodávání obalů, izolačního materiálu, potrubí, kabelů apod.