3dsro.cz - deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Dezinfekce je souhrn prací, které směřují k zneškodnění choroboplodných mikroorganismů a plísní v prostředí jako jsou byty, půdy po vyklizení, potravinářské provozy, zdravotnické a sociální zařízení. Provádíme také veterinární dezinfekce.