3dsro.cz - deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Hubení hmyzu a ostatních členovců

Dezinsekce je obor, zabývající se metodami a prostředky na hubení hmyzu a ostatních členovců. K likvidaci hmyzu používáme účinné přípravky, dle druhu škůdce a výběru vhodné techniky.

Způsobené škody: znehodnocené potraviny, přenos bakterií a roztočů = zdravotní obtíže pro člověka (sání krve, vyvolávání alergií a ekzémů).

Nejčastější výskyt: rus domácí, šváb obecný, štěnice postelní, blecha, veš, mravenec, vosa, moucha domácí, zavíječ.

Disponujeme zařízeními pro vyvíjení studeného a teplého aerosolu určeného pro prostorové ošetření velkých objektů (v řádu se jedná o desítky tisíc metrů).