3dsro.cz - deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Disponujeme Osvědčením o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi.