3dsro.cz - deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Fumigace prostorů

Provádíme fumigaci prostorů a komodit přípravky T+ (vysoce toxické).

Strukturální fumigace a fumigace komodit a materiálů

Fumigace se dělí na strukturální (dezinsekce objektu z hlediska technologického a hygienického - např. dopravní cesty mlýna) a fumigace komodit a materiálů (pod plachtou, skladech, silech a transportních prostředcích).

Fumigují se škůdci v technologických zařízení, potravinářských surovin, hotových potravin, materiálů a uměleckých předmětů atd.

Plynování